Veterina U potoka.jpg

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH

OBRANÁŘSKÉHO SPECIÁLU SKP OSTRAVA

J2K_logo.jpg

NA TĚCHTO STRÁNKÁCH SE DOZVÍTE VEŠKERÉ INFORMACE

TÝKAJÍCÍ SE NAŠEHO SPECIÁLU.

Soutěž se uskuteční pod záštitou ředitele

Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

brig. gen. Mgr. Tomáše Kužela

Soutěž Obranářský speciál SKP Ostrava byla založena v roce 1994, původně byla určena psovodům Policie České republiky, ale brzy byla otevřena i psovodům dalších ozbrojených složek státu a také psovodům civilním. Hlavním cílem bylo dát příležitost služebním psovodům srovnat si úroveň vycvičenosti psů a možnost vyzkoušet si své psy v náročných situacích maximálně přiblížených reálnému životu ve službě.

První ročník speciálu oddíl sportovní kynologie SKP Ostrava uspořádal ve Studénce, po několika letech v Ostravě se soutěž zabydlela ve fantastickém prostředí Morávky Bukoviny v Beskydech. Pak následoval jeden ročník v Rožnovském Hradisku, aby se dostal zpět do místa svého zrodu, tedy do Studénky, kde má oddíl sportovní kynologie SKP Ostrava své pevné zázemí a výraznou podporu své činnosti od města Studénky.

Vážení soutěžící, vážení hosté,

vážení diváci, prosím vás všechny,

abyste při cestě k nám dodržovali předpisy o provozu

na silničních komunikacích. Na ulici Polská prosím dodržujte především rychlost svého vozidla

a dejte pozor na chodce, pohybuje se tam hodně dětí,

ať se nestane neštěstí!

Logo_2019_bezpsa_web.jpg

MUDr. Hana Burianová