VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH 

OBRANÁŘSKÉHO SPECIÁLU SKP OSTRAVA 

Jubilejní 30. ročník se uskuteční

ve dnech 11. - 12. 10. 2024 

opět u nás ve Studénce

Soutěž se koná za podpory VFP - grantu města Studénky

Registrace soutěžících psovodů bude zahájena 1. 8. 2024

Časté dotazy k soutěži zde

Historie soutěže ve zkratce

Soutěž Obranářský speciál SKP Ostrava byla založena v roce 1994, původně byla určena psovodům Policie České republiky, ale brzy byla otevřena i psovodům dalších ozbrojených složek státu a také psovodům civilním. Hlavním cílem bylo dát příležitost služebním psovodům srovnat si úroveň vycvičenosti psů a možnost vyzkoušet si své psy v náročných situacích maximálně přiblížených reálnému životu ve službě.


První ročník speciálu oddíl sportovní kynologie SKP Ostrava uspořádal ve Studénce, po několika letech v Ostravě se soutěž zabydlela ve fantastickém prostředí Morávky Bukoviny v Beskydech. Pak následoval jeden ročník v Rožnovském Hradisku, aby se dostal zpět do místa svého zrodu, tedy do Studénky, kde má oddíl sportovní kynologie SKP Ostrava své pevné zázemí a výraznou podporu své činnosti od města Studénky.