top of page

Poděkování patří všem členům zúčastněným na výroční členské schůzi, která je vrcholným orgánem v činnosti našeho oddílu. Děkuji také těm členům, kteří svou nepřítomnost řádně omluvili. Velké množství zúčastněných členů dává velkou naději tomu, že náš cvičák má smysl a že má své místo mezi ostatními spolky v našem městě, odkud máme dlouhodobou podporu.

Informace k zaplacení členských příspěvků oddílu pro rok 2022:

Příspěvky můžete zaplatit nejpozději před zahájením výroční členské schůze. Můžete však také průběžně využít odpovědné osoby výcvikové skupiny, do níž docházíte, kteří od vás peníze převezmou a doručí je předsedovi oddílu. Prosím o řešení hotovostní platbou, abychom do společného klubového účetnictví ve finále předali všechny vybrané finanční prostředky pohromadě a nedělali ve společném klubovém účtu zmatky, děkuji za pochopení. Roční členský poplatek pro rok 2022 zůstává beze změny, tedy:

 

Kč 1.600,- pro prvoplátce (noví členové, kteří ještě žádné příspěvky neplatili)

Kč 1.000,- pro našeho běžného dospělého člena

Kč 500,- pro děti a mládež do 18 let věku (Kč 1.100,- v případě prvoplátce)

Noví členové si zajistí vypsání přihlášky člena Sportovního klubu policie Ostrava, z. s.

bottom of page