top of page
foto - inzerát3.JPG

Sportovní klub policie Ostrava 
Oddíl sportovní kynologie

ATEST PSA OBRANÁŘE SKP OSTRAVA (APO SKP OV)

Atest psa obranáře SKP Ostrava (APO SKP OV) lze získat pouze úspěšným absolvováním soutěže Obranářský speciál SKP Ostrava, který vychází ze zkušebního řádu pro přezkušování psů Policie ČR i z Národního zkušebního řádu pro sportovní kynologii a který se koná jednou v kalendářním roce. Soutěž je koncipována tak, aby byly maximálně odhaleny povahové rysy každého zúčastněného psa v podmínkách co nejvíce přiblížených praxi. V letech 2000 - 2002 byl vydáván Certifikát psa obranáře pro psy, kteří dosáhli minimálně 90 % bodu, od roku 2003 se vydávají podmínky pro splnění tohoto atestu.

Poslušnost psa se posuzuje podle ZVV 1 platného NZŘ, obrana je pak sestavena z prvků, se kterými se mohou psovodi setkat ve služebním, ale i civilním životě. Všechny zákusy se provádějí do ochranných obleků. Způsob zákroku proti psům nemusí být zcela stejný pro každého psa, po figurantech je žádáno, aby psa dokonale prověřili a ukázali na povrchu jejich přednosti i slabiny. Hodně potom záleží na tom, co vlastně pes figurantovi dovolí.

Atest je rozdělen do tří úrovní mezi nimiž rozhoduje procentuální počet bodů získaných psem v soutěži Obranářský speciál SKP Ostrava a to takto: APO SKP OV 1. stupně získá pes, který obdrží minimálne 80 % bodů, APO SKP OV 2. stupně získá pes, který obdrží minimálne 85 % bodů, APO SKP OV 3. stupně získá pes, který dosáhne minimálne 90 % bodů, které lze v souteži obdržet. Hodnocení se provádí podle platného Prováděcího předpisu, který je nedílnou součástí propozic soutěže.

© Petr Kozák a kolektiv v roce 2003

DRŽITELÉ ATESTU

V následující tabulce jsou zobrazeni držitelé atestu, kterým se podařilo dosáhnout potřebného počtu bodů.

SEZNAM PSŮ VLASTNÍCÍCH ATEST PSA OBRANÁŘE SPORTOVNÍHO KLUBU POLICIE OSTRAVA

bottom of page